آب انبار یزد

آب انبار یزد

توی یزد آب انبارهای زیادی وجود داره که همه به ثبت ملی رسیدند و متعلق به دوره های مختلفند.چندتاشونو که میدونم واستون مینویسم.آب انبار قندهاری متعلق به دوره پهلوی.آب انبار امیر چخماق متعلق به دوره صفویه .آب انبار امامزاده جعفر متعلق به دوره قاجار و…