آلستر پارک هامبورگ

آلستر پارک هامبورگ

آلستر پارک یکی از دیدنیهای هامبورگ آلمان، نزديک درياچه آلستر قرار گرفته است. در اطراف درياچه آلستر هامبورگ مناطق طبيعي وجود داشته که در سال 1952 به عنوان يک پارک و منطقه تفريحي طراحي شد. امروزه از آن به عنوان یک پارک استفاده میشود و یکی از بهترین جاذبه های هامبورگ به شمار میرود