آکوا پارک آنتالیا

آکوا پارک آنتالیا

در آنتالیا 3 پارک آبی وجود دارد.
Troy Aqua Park که در Rixos Premium Hotel قرار دارد که بزرگترین پارک آبی در منطقه مدیترانه است.
Aqua Park که در Dedeman Hotel در ساحل لارا قرار دارد
Aqua Land که در ساحل کنیاآلتی قرار دارد که یکی از زیباترین پارکهای آبی است.