اتوبوس شگفت انگيز دبي

اتوبوس شگفت انگيز دبي

اتوبوس شگفت انگيز دبي در خشکي بصورت يک اتوبوس عمل مي کند و در آب بصورت يک اتوبوس دريايي حرکت مي کند. سفر با اين اتوبوس، سفري مهيج و فراموش نشدني خواهد بوداين تور براي نخستين بار در خاورميانه ارائه مي شود. این وسیله نقیله یکی از دیدنی های دبی است که جزو تفریحات دبی نیز هست.