ارم شاندیز مشهد

ارم شاندیز مشهد

رستوران ارم شاندیز مشهد

نام مدیریت:اکبر ایزدی شاندیز
شماره تماس: 0512-4284000
شماره همراه: 09155112020
آدرس:
مشهد شاندیز – نرسیده به میدان دوم رستوران ارم شاندیز