ارگ کریمخانی شیراز

ارگ کریمخانی شیراز

بنای ارگ در سال 1180ه.ق /1760م توسط كریمخان زند ساخته شده است. بلندی دیوار آجر این ارگ،12متر و بلندای چهار برج آجر آن 15 متر است كه با نقش های ساده و زیبا تزئین شده است.
فضای داخل اتاقهای ارگ با نقوش اسلیمی ، ترنج، گل و مرغ با رنگ های مختلف و آب طلا نقاشی شده است. این بنا در شهر شیراز قرار دارد.