اسکله و پارک تفریحی میرمهنا کیش

اسکله و پارک تفریحی میرمهنا کیش

در ساحل شمالي و شمال غربي جزيره زيباي كيش، اسكله تفريحي ساحلي ميرمهنا قرار دارد كه پاركي در اطراف آن احداث شده است. اين پارك وسعت زيادي دارد و از مسجد خاتم الانبياء تا ميدان جاسك در كنار ساحل ادامه دارد. اين پارك توسط اسكله ي ماهي گيري مير مهنا به دو فاز تقسيم شده است.