الكس  كليساي اسحاق سن پطرزبورگ

الكس كليساي اسحاق سن پطرزبورگ

كليساي اسحاق مقدس در نزديكي اداره نيروي دريايي قرار گرفته است. اين كليسا با دارا بودن گنبدی به ارتفاع 101 متر ، بعنوان سومين گنبد بلند دنياست.اگر همت كنيد و از 300 پله آن بالا رويد مي توانيد چشم انداز زيبايي از شهر را ببينيد. اين كليسا جزء جاذبه هاي اصلي شهر مي باشد و سالانه جهانگردان زيادي از آن ديدن مي كنند