امامزاده نور گرگان

امامزاده نور گرگان

امامزاده نور مربوط به سدهٔ ۹ ه. ق. است و در شهرستان گرگان، بخش مرکزی، محله سرچشمه گرگان واقع شده است.
امامزاده اسحاق که معروف به امامزاده نور است، نسبت آن به حضرت موسی کاظم منتهی می‌گردد و از ابنیه قرن نهم هجری ( دوره سلجوقی ) محسوب می شود