اکبرجوجه گرگان

اکبرجوجه گرگان

بهترین جوجه و مرغ ترش در شهر گرگان، مطمئنا در “رستوران اکبر جوجه” ارائه میشود. در این رستوران انواع غذاهایی که با مرغ تهیه میشوند در منو دیده میشود و شما می توانید از صرف غذا در این رستوران لذت ببرید