ایتالیایی و دریایی روژه بندرعباس

ایتالیایی و دریایی روژه بندرعباس

در فضایی آرام و راحت ،انواع غذاهای ایتالیایی و غذاهای دریایی متنوع سرو می شود.

هرمزگان – بندرعباس رسالت شمالی، چهارراه پردیس، تقاطع طلوع، پلاک ۱