بازار های سنتی یزد

بازار های سنتی یزد

بازارهای مس گری، زرگری، تبریزیان، ریسمانیان، دروازه مهریز، خان افشار و پنجه علی از دیگر بازارهای قدیمی یزد هستند. در این بازارها عمدتاً طلا، فرش و شیرینی عرضه می شود.