بازار Fatih استانبول

بازار Fatih استانبول

بازار Fatihبزرگترین بازار فضای باز در استانبول است. این بازار شامل 7 خیابان اصلی و 17 خیابان میباشد. مردم محلی از سراسر منطقه جهت خرید به اینجا می آیند. بازار شامل 4811 مغازه است که در آن میتوان هر چیزی از جمله محصولات تازه، گل، لباس، سرامیک و … را برای خرید پیدا کرد.