باغ وحش لنینگراد سن پطرزبورگ

باغ وحش لنینگراد سن پطرزبورگ

باغ وحش لنینگراد در پارک الکساندر واقع است . امروز دومین باغ وحش در روسیه ( پس از باغ وحش مسکو) است، با 2000 حیوان از 410 گونه آن تاسیس شد.
باغ وحش برای اجرای سیرک و کنسرت های گروه کر و ارکستر مورد استفاده قرار گرفت