باغ چهلستون اصفهان

باغ چهلستون اصفهان

باغ چهلستون از جمله باغهای وسیعی است که در زمان شاه عباس اول صفوی (996-1038 ه.ق برابر با 966-1007 ه.ش ) در اصفهان احداث شده است . سپس در وسط این باغ عمارتی به شکل کلاه فرنگی با اتاق های کوچک ساخته شد . با شروع سلطنت شاه عباس دوم عمارت مزبور توسعه یافت و ایوان و اتاق های شرقی بر آن افزوده گشت .
وجه تسمیه چهلستون به دلیل تعدد ستون های این باغ است که در ایران تعدد و کثرت را با عدد چهل بیان می کردند اما چون تصادفا تعداد ستون های ایوان بیست عدد است جمعی از راه تفسیر گفته اند که این کاخ با انعکاس ستون ها در آب مفهوم چهلستون پیدا می کند