باغ  چهل تن شیراز

باغ چهل تن شیراز

در مساحتی كوتاه از شمال حافظیه , محوطه ای مشجر و با صفا وجود دارد كه دارای چهل سنگ مزار هم اندازه است .قدمت این باغ به عهد كریم خان زند می رسد و گورهای داخل محوطه باغ نیز به نیمه دوه قرن 13 هجری مربوط اسـت