باغ کاترین سن پطرزبورگ

باغ کاترین سن پطرزبورگ

باغ کاترین نام غیر رسمی برای باغ عمومی در مقابل تئاتر Alexandriinsky، بین تئاتر Nevsky و Prospekt است. در حالی که به سمت راست است کتابخانه عمومی، که همچنین توسط رسی ساخته شد و به عنوان یکی از مهم ترین کتابخانه های جهان است. از اواخر بهار تا اوایل پاییز – و گاهی زمستان – هنرمندان محلی در پیاده رو در خارج از باغ کاترین به برگزاری نمایشگاه و فروش کار می پردازند