باغ گیاه‌شناسی سلطنتی ملبورن

باغ گیاه‌شناسی سلطنتی ملبورن

باغ گیاه‌شناسی سلطنتی در فاصله 2 کیلومتری از جنوب ملبورن در جاده سنت کیلدا واقع شده است. این باغ حدود 40 هکتار مساحت و انواع گیاهان بومی و خارجی و پرندگان متنوع دارد