باغ گیاه شناسی سن پطرزبورگ

باغ گیاه شناسی سن پطرزبورگ

باغ گیاه شناسی سن پطرزبورگ یکی از قدیمی ترین باغ گیاه شناسی در کشور است. باغ در1714 به دستور پتر کبیر به عنوان باغ عطار تاسیس شد، و به زودی مرکز تحقیقات باغبانی که برابر هر گونه دیگر در اروپا از نظر اهمیت و اندازه مجموعه آن بود شد. نوشته اصلی باغ داروساز را به طور عمده در حال رشد گیاهان دارویی متمرکز شده است، اما به زودی مردم شروع به آوردن نهال و بذر گیاهان نادر و عجیب و غریب – که یک گلخانه به خصوص ساخته شده بود. اعزامی به بخش های مختلف زمین به طور منظم جمع آوری باغ گیاه شناسی با انواع جدیدی از درختان، درختچه ها، گل ها، گیاهان و دیگر افزوده شده است