بزرگ ستاره شیراز

بزرگ ستاره شیراز

آدرس: خیابان عفیف آباد , مجتمع تجاری ستاره فارس , طبقه فوقانی فست فود