بـاغ پـروانـه هــا و دنیای حشرات پوکت

بـاغ پـروانـه هــا و دنیای حشرات پوکت

این باغ که يکي از بهترين باغ ها برای نگهداری و پرورش انواع مختلفي از پروانه میباشد که در سه کيلومتري از مرکز شهر پوکت ، واقع شده است. حشرات ، بيش از هشتاد درصد انواع مختلف حيوانات این باغ را شامل میشوند. در قسمتي از اين باغ شما جهت استراحت کردن و به آرامش رسيدن ، مي توانيد پاهاي خود را درون حوض چه هاي ماهي بگذارید و لذت ببرید ويا در کنار آبشار قرار بگيريد و به صداي طبيعت گوش فرا دهيد.در این باغ پس از عبور از زيستگاه حشرات ، به درون باغي سر سبز خواهید رفت که پروانه هاآزادانه در ميان گياهان و گل هاي رنگارنگ به پرواز درآمده اند.