بولوارد برلین

بولوارد برلین

این مرکز خرید کمی دورتر از سایر مراکز خرید واقع شده است. این مرکز یک مرکز خرید سرپوشیده بزرگ است که بسیاری از فروشگاهها را به خریداران عرضه میدارد. در این مجموعه همه خریداران می توانند یک بعد از ظهر شاد داشته باشند چرا که تمام مارک های معروف را می توان در اینجا یافت.
این مرکز خرید به دلیل اینکه کمی از مرکز شهر دور است، جمعیت کمتری را در برمیگرد بنابراین در یک روز بعدازظهر میتواند مکان ایده آلی برای خریداران باشد.