بید سبز اصفهان

بید سبز اصفهان

آدرس : جاده شیراز – بعد از شهرک آزمایش – بین تقاطع دوم و سوم – نبش جاده فکا
تلفن : 3 – 95019420