تئاتر ققنوس ونیز

تئاتر ققنوس ونیز

La Fenice (ققنوس) ، یکی از بهترین و شناخته شده ترین خانه های اپرا در اروپا است. ساختمان تئاتر، توسط آتش سوزی تخریب شده بود اما در سال 2003 بوسیله بازسازی، به شکوه اصلی قرن هجدهمی خود بازگشت.