تالاب قره گل اردبیل

تالاب قره گل اردبیل

تالاب قره گل در شمال باختري دامنه‌هاي هرم و جنوب زيستگاه هوشنگ ميداني در بلندي 2 هزار و 820 متر از سطح دريا قرار گرفته و آبراه خروجي ندارد.اين تالاب گرد به قطر حدود 300 متر از گرد آمدن آب برفها و سيلابها به وجود آمده است. بيشترين ژرفاي آن 3 متر تخميل زده شده است. افزوده شدن آثار پديده آتشفشاني / خاكستر آتشفشاني به خاك بستر تالاب، دور نماي سياه رنگي به آب تالاب بخشيده است كه به همين جهت به قره‌گل سرشناس شده است. اين تالاب زيستگاه برخي از پرندگان مهاجر و زيستگاه تابستاني آنقوت است.