تالاب هشیلان کرمانشاه

تالاب هشیلان کرمانشاه

تالاب زیبای هشیلان با موقعیت کم نظیر جغرافیایی خود در ۳۱ کیلومتری شمال غربی کرمانشاه و در مسیر جاده کرمانشاه -روانسر واقع شده و محلی بسیار مناسب جهت پژوهش های پرنده شناسی و طبیعت گردی است. عرصه تالاب بالغ بر ۴۵ هکتار است و منبع اصلی تامین آب آن سراب سبزعلی نام دارد. ارتفاع متوسط تالاب از سطح دریا ۱۳۰۰ متر است و زیستگاهی مناسب برای پرندگانی چون لک لک -اگرت – حواصیل – بوتیمار – غاز خاکستری – انواع کشیم و انواع اردک محسوب می شود. روباه و شنگ هم در اطراف تالاب پیدا می شوند. اگرچه این منطقه تالاب محافظت شده تلقی می شود ولی تبدیل آن به اراضی کشاورزی و فعالیت های شدید راهسازی و صنعتی در حال نابود کردن این تالاب زیبا هستند. به نظر می رسد تبدیل این تالاب به سایت پرنده نگری بتواند هم برای مردم زحمتکش منطقه درآمد زا باشد و هم موجب آگاهی از ارزش حفاظتی آن شود