تای سیز گرگان

تای سیز گرگان

در این رستوران غذاهای ایرانی سرو می شود.

آدرس : بلوار ناهار خوران بین عدالت 105و 107