تجاری ,تفریحی ستاره یزد

تجاری ,تفریحی ستاره یزد

آدرس : یزد میدان آزادی (باغ ملی )
این مجتمع که دریکی از مرکزی ترین نقاط شهر یزد قرارگرفته ازچهار طبقه بادسترسی به طبقات از طریق پله برقی , راه پله وآسانسور تشکیل شده است .بزرگترین , مدرنترین و پرتعدادترین مغازه دربین چند مجتمع تجاری یزد میباشد .دارای سه طبقه پارکینیک داخلی درزیرزمین با ظرفیت هشتصد جای پارک است که بوسیله آسانسور و پله میتوانید به طبقات فوقانی رجوع کنید .