تپه آسیاب کرمانشاه

تپه آسیاب کرمانشاه

تپه باستانی آسیاب در پنج کیلومتری شرق شهرستان کرمانشاه، مشرف بر رودخانه قره سو قرار دارد که شواهد موجود و بررسی آثار باقی مانده، نشان از قدمت کهن این اثر تاریخی است.

در نتیجه کاوش در محوطه تپه آسیاب، بخشی از یک کلبه مسکونی بیضی شکل به قطر 10 متر شناسایی شد که نیمی از آن در داخل زمین حفر شده بود. در داخل این کلبه بقایای دو اسکلت پوشیده شده با محلول گل شناسایی شد که در کنار آنها مقداری بقایای استخوان نیز به چشم می‌خورد.

علاوه بر این در این محوطه تاریخی ابزارهای سنگی و پیکره‌های گِلی متعددی از جمله، سنگ ساب، مهره‌های سنگی، قسمتی از دست بند مرمری، قطعاتی از پیکرک‌های گلی به همراه پلاکهایی با صورت انسانی و تیغه‌ها و ریز تیغه‌هایی که بر روی بعضی از آنها آثار درخشندگی ناشی از قطع گیاهان دیده می‌شود، کشف شده است