تکیه بیگلربیگی کرمانشاه

تکیه بیگلربیگی کرمانشاه

اگر گذارتان به کرمانشاه افتاده باشد، حتما نام تکیه بیگلر بیگی را شنیده اید. تکیه ای که اگرچه عمر آن بیشتر از دوران قاجار نیست، اما جاذبه های آن به حدی است که گردشگران داخلی و خارجی نمی توانند به سادگی از تماشای آن بگذرند.

گوشه به گوشه تکیه‌ بیگلربیگی را که بگردید است جز هنر، ظرافت و زیبایی چیزی نمی بینید و البته کتیبه‌ها و تزیینات و آجرکاری‌هایی که هنر دست معماران قاجار است. این تکیه سه ورودی دارد. ورودی اصلی آن در سمت جنوب شرقی قرار دارد که سردر آن به‌وسیله مقرنس‌های گچی و گچ‌بری‌های برجسته تزیین شده است. در دو طرف ورودی، دو ردیف تاق‌نما دیده می‌شود. بعد از سردر ورودی، فضای هشتی قرار دارد. در دیواره‌های این فضا، تاقچه‌هایی ایجاد شده و سقف آن با رسم‌بندی‌های آجری تزیین شده است. پس از هشتی، دالان نسبتا درازی قرار دارد که به حیاط اصلی تکیه منتهی می‌شود. سقف دالان با تزییناتی مزین شده است.