جمعه بازار چاتوچکاین بازار بانکوک

جمعه بازار چاتوچکاین بازار بانکوک

جمعه بازار چاتوچکاین بازار ، قهرمان بی چون چرای بازارهای تایلند و به جرات جهان می باشد. با داشتن بیش از 15000 غرفه مستقل در مساحتی بالغ بر 35 هکتار Acres این بازار دارای محصولات بومی و صنایع دستی مانند زیرپایی های بامبو ، لامپ و دیگر وسایل خانگی و همچنین صنایع دستی مذهبی ، لباس های تابستانی ، گیاهان و عتیقه ها و اشیاء هنری می باشد.. جمعه بازار چاتوچک تقریبا شبیه جمعه بازار خودمان انواع مختلف اجناس ارزان قیمت خرید و فروش می شود.