جین‌‌نو‌‌تاکی سن پترزبورگ

جین‌‌نو‌‌تاکی سن پترزبورگ

این‌رستوران بزرگ ژاپنی یکی از اصیل‌تریم رستوران‌های سن‌پترزبورگ است که با انواع غذاهای عالی از مشتریان پذیرایی می‌کند.
سبک غذا: ژاپنی