حمام گله داری بندرعباس

حمام گله داری بندرعباس

اگر بنای این حمام را از نزدیک ببینید، ردپای سنگ‌های دریایی، سنگ‌های اسفنجی، گچ دست کوب و ساروج محلی را در آن پیدا خواهید کرد که به خاطر رطوبت بالای منطقه، در بنا به کار رفتن. مصالحی که دلیل انتخابشان قدرت جذب بالای رطوبت بوده و این روزها، همین سنگ‌های با دوام هم در مقابل رطوبت بالای منطقه تسلیم شده و رفته رفته تخریب می‌شوند. قدمت این حمام به دوره قاجاریه می‌رسد و تاریخ احداثش اواخر قرن ۱۳ هجری قمری می باشد. حمام گله داری دو بار مرمت شده و در حال حاضر به موزه مردم‌شناسی تبدیل شده است.