حمل و نقل استانبول

حمل و نقل استانبول

چهار مسیر اصلی قایق های مسافربری خصوصی هم به این صورت است: از سبکی تاش به اوسکودار و بر عکس ؛ و از کاباتاش به اوسکودار و برعکس قایق های مسافربری سریع السیری هم هستند که آن ها هم چند مسیر دارند. مثلا از ینی کایی به یالوا که در کمتر از چهار ساعت به مرکز بورسو می رسد. تنها ایراد این قایق ها ، هزینه ی بالا و سرعت زیاد است. طوری که نمی شود از مناظر به خوبی لذت برد.

استفاده از تاکسی ها ، ارزان ترین و ساده ترین راه رسیدن به مقصد است. بعضی از تاکسی ها ممکن است از روشن کردن تاکسی متر امتناع کنندو قیمت خودشان را بگویند. بهتر است سوار این تاکسی ها نشوید، چون معمولا کرایه را زیادتر از نرخ معمول می گویند. برای اطمینان بیشتر ، بهتر است به انگلیسی از آن ها هزینه مسیر را بپرسید و بخواهید تاکسی مترشان را روشن کنند. تاکسی هایی که در ایستگاه اتوبوس می ایستند ، معمولا مخصوص گردشگران هستند. بهتر است سوار تاکسی ها نشوید ، چون کرایه ی بالایی دارند.