حمل و نقل بالی

حمل و نقل بالی

داشته باشید که در اندونزی و بالی فرمانها در سمت راست بوده و جهت حرکت خودروها برعکس ایران است. مراقب سیل عظیم موتورسیکلتها باشید. خصوصا” خانمهای مسنی که زنبیل به دست سوار بر موتور به خرید می روند.
شما علاوه بر تاکسی می توانید با 5-6 دلار با موتور در شهر بگردید.
جهت استفاده از تاکسی می توانید با اپراتور شرکت تاکسیرانی بلوبرد با شماره 701111 (0361) تماس بگیرید. تاکسی ها دارای تاکسیمتر می باشند. درصورتیکه گروه 5-6 نفره باشید می توانید از ون هایی به نام بیمو استفاده نمایید که برای شما به صرفه می باشد ولی نرخ آن توافقی است.