خانه احمدی بندرعباس

خانه احمدی بندرعباس

خانه احمدی واقع در بخش مرکزی شهرستان بندرعباس و یکی از نقاط دیدنی استان هرمزگان در جنوب ایران است.
این خانه یکی از آثارهای تاریخی شهر بندر عباس به شمار می آید. این بنا مربوط به دوره قاجاریه‌ است که توسط شخصی به نام حاج احمد گله داری بنا شده‌ است. این اثر تاریخی تحت شماره ۸۵۰۹ درفهرست آثار ملی ایران ثبت شده‌ است.