خانه خواجه باروخ کرمانشاه

خانه خواجه باروخ کرمانشاه

این خانه به شیوه درون گرا در بخش یهودی نشین محله قدیمی فیض آباد شهر کرمانشاه ساخته شده است . این خانه از طریق هشتی به حیاط بیرونی و از آنجا با عبور از دالانی سراسری به حیاط اندرونی راه دارد . در اطراف حیاط اندرونی مجموعه ای از اتاق های مسکونی قرار دارد . در نمای ایوان های این بنا ، ستون های آجری به کار رفته که دارای سر ستون های آجری به صورت پله ای و مقرنسی است . این خانه از معدود خانه های قاجاریه کرمانشاه است که حمام دارد . این خانه توسط خواجه باروخ یکی از تجار کلیمی کرمانشاهدر عصر ناصری ساخته شد و امروزه به نام خانه ” رنده کش ” آخرین مالک آن معروف است .