خرابه های یونانی رومی در سایت باستانی Perge آنتالیا

خرابه های یونانی رومی در سایت باستانی Perge آنتالیا

این مکان تاریخی در نزدیکی آنتالیا و در دشتی بین دو تپه در چهار کیلومتری رودخانه آکسو واقع شده است