خوانسالار اصفهان

خوانسالار اصفهان

منو:استیک_انواع جوجه و کباب_نواع میگو و ماهی _ماهیچه
تلفن:
6660614
ادرس:: چهارباغ بالا – رو به روی اداره برق