دالاهو شیراز

دالاهو شیراز

محل سنتی ، مناسب برای خانواده ،مناسب میهمان خارجی و ویژه
انواع خوراک-انواع کباب-غذاهای ایرانی-غذاهای دریایی

آدرس: ابتدای اتوبان شیراز سپیدان ، بعد از پلیس راه ، فرعی دوم سمت راست . کوچه دالاهو