دربند شیراز

دربند شیراز

محل سنتی ،مناسب برای خانواده ،مناسب میهمان خارجی و ویژه
انواع خوراک-انواع کباب-غذاهای ایرانی

آدرس:بعد از پلیس راه شیراز سپیدان ، فرعی دوم سمت راست