دروازه براندنبورگ برلین

دروازه براندنبورگ برلین

دروازه براندنبورگ، از دروازه های به یاد ماندنی در قرن هجدهم به عنوان نمادی از صلح ساخته شده است، معروف ترین نقطه عطف در برلین است. در طول جنگ سرد، هنگامی که دروازه ای درست در نزدیکی مرز بین شرق و غرب برلین واقع شد، به عنوان نمادی از یک شهرستان مجزا شد.
اما زمانی که در سال 1989دیوار برلین سقوط کرد، دروازه براندنبورگ فورا نماد برلین متحد شد.