دهستان تازیان بندرعباس

دهستان تازیان بندرعباس

تازیان دهستانی از توابع بخش مرکزی شهرستان بندر عباس در استان هرمزگان است . روستای تازیان پایین در ۳۵ کیلومتری شمال بندرعباس و در بخش مرکزی واقع شده است . تازیان پایین مرکز «دهستان تازیان» است.
در دهستان تازیان هم ۱۸ روستا وجود دارد؛ «تازیان»عبارت از دو قریه است، تازیان بالا که به پاکوه موسوم و تازیان زیر که به پاتل مشهور است، در حال حاضر این روستا به شهر تبدیل شده است و کشاورزی رونق فراوان دارد و بادمجان کشت غالب آنجاست.