دو چرخه سواری در آمستردام

دو چرخه سواری در آمستردام

در تمام کشور های اروپا هیچ شهری را بمانند آمستردام شهر دوچرخه ها نخواهید دید بطوریکه می توان گفت که عمده رفت و آمد مردم با دوچرخه صورت می گیرد و تقریبا ترن نقش چندانی در جابجایی جهانگردان ندارد. فرهنگ دوچرخه سواری در این شهر به طرز وسیع و باورنکردنی جا افتاده است.و دوچرخهتقریبا در تمام سطح شهر وجود دارد، مردم این کشور بخاطر مسطح بودن زمین از دوچرخه برای رفت و آمد استفاده می کنند. در کنار جاده ها مسیر خاص عبور دوچرخه سواران در نظر گرفته شده تا امنیت آنها حفظ شود. هر هلندی بدون شک یک دوچرخه دارد. البته دزدی دوچرخه نیز یک امر طبیعی در این کشور است.