اجاق تبریز

اجاق تبریز

آذربایجان شرقی – تبریز کیلومتر ۵ جاده تبریز، ابتدای جاده کند رود
در این رستوران که بدون آشپزخونه هست، شما خودتون گوشت قرمز یا سفیدی که انتخاب میکنید رو روی میز خودتون گریل و کبابی میکنین.