طوبی شیراز

طوبی شیراز

ملاقات کاری ، مناسب برای خانواده ، مناسب میهمان خارجی و ویژه
انواع خوراک-انواع کباب-غذاهای ایرانی-غذاهای دریایی

آدرس: معالی آباد ,روبروی پارک ملت