لبنانی طباخ  شیراز

لبنانی طباخ شیراز

محل خاص با غذای متفاوت، ملاقات کاری،مناسب برای خانواده ، مناسب میهمان خارجی و ویژه
انواع کباب-انواع غذاهای لبنانی-لازانیا-جگر

آدرس:بلوار چمران . قبل از نیایش