لب دریا Leb-i Derya استانبول

لب دریا Leb-i Derya استانبول

0212 2434375
رستوران قیمت بالا با دید عالی به بخش قدیمی شهر