هتل درویشی مشهد

هتل درویشی مشهد

نام مدیریت:درویشی
شماره تماس:8080
شماره همراه:

آدرس:

مشهد بلوار امام رضا – بین امام رضا 26 و 28 رستوران های هتل درویشی