هتل سنتی نیایش  شیراز

هتل سنتی نیایش شیراز

سه راه نمازی ، به طرف شاه چراغ ، کوچه کلانتری عباسی
بعد از بی بی دختران ، کوچه شاهزاده جمالی ، پلاک 10